Změní 5G svět, nebo se budeme modlit za staré dobré LTE?

0
2037

Konspirační teorie jsou schopny připsat na vrub nové technologii 5G ledacos. Je pochopitelné, že máme strach z něčeho, co neznáme nebo čemu nerozumíme. Dnešní článek odpovídá na všeobecně sdílené obavy a objasňuje, proč nemusíme mít ze sítí nové generace strach.

5G je technologie, která využívá různé rádiové frekvence, pomocí nichž přenáší data až do našich telefonů. Jedná se o přirozeného technologického nástupce sítí čtvrté generace (resp. LTE). Pro 5G můžeme využívat frekvence o vlnové délce několik set MHz až desítky GHz (tzv. milimetrová vlna). Jinými slovy část těchto frekvencí používáme v sítích již několik let, a to bez negativních dopadů na náš zdravotní stav.

Čím se sítě páté generace liší od nám již pár let používané čtyřky?

Jak jsem již zmínil, 5G využívá jako předchozí technologie rádiové vlny na přenos dat mezi vysílačem a přijímačem (např. mobilní telefon). Takové vlnění se běžně vyskytuje všude kolem nás a je vyzařováno například televizí, rádiem, WiFi routerem a dokonce i Sluncem.

Nejrychlejší 5G sítě využívají kratší vlnovou délku než současné 4G sítě a díky tomu nabídnou větší kapacitu (více připojených zařízení v jeden okamžik), rychlejší odezvu a vyšší rychlost. A protože kratší vlny dokáží putovat kratší vzdálenost, musíme pro pokrytí určitého území postavit více vysílačů.

Výkon 5G je regulovaný ČTÚ

Nastavené limity zaručují, že množství záření (resp. výkon) jednotlivých vysílačů se nikdy nepřiblíží životu ohrožujícím hodnotám, a to ani po přidání dalších vysílačů z titulu výstavby 5G sítí. Malý výkon naprosto vylučuje i možnost, že by dokázala lidskou tkáň jakkoliv zahřát, což je další z řady fake news kolujících na internetu. 

Mobilní vlnění rakovinu nezpůsobuje

Neděste se prosím, že krátké vlnové délky jsou sice zařazeny na seznam potenciálních karcinogenů. Pro člověka jsou mnohem rizikovější například uzeniny, cigarety nebo alkohol, neboť patří do vyšší kategorie rakovinotvorných látek. Navíc v roce 2014 vydala WHO studii, že nebyl prokázán žádný negativní efekt na zdraví jedince na základě používání mobilního telefonu.

V některých studií se dokonce dlouhodobě ozařované myši dožívaly více let než ty, které záření vystaveny nebyly. Zatím tedy neexistuje žádná statistická evidence, že by 4G a ani 5G technologie způsobovaly rakovinu nebo zvyšovaly její riziko.

Samozřejmě existuje elektromagnetické vlnění, které má negativní účinky na náš organizmus, ale jedná se například o ultrafialové záření ze Slunce nebo rentgenové záření, které známe z nemocnice. Radiové vlnění má ale natolik málo energie, že nezpůsobuje žádné změny v lidském DNA.

Sítě nových generací ani žádným způsobem nesnižují přirozenou imunitu našeho organizmu, neboť tzv. milimetrová vlna má tak krátkou vlnovou délku, že např. lidskou kůží nemá šanci proniknout, a tedy ani jakkoliv poškodit lidský organizmus.

5G sítě nešíří COVID-19

Radiové vlny nedokáží přenášet žádné viry ani bakterie. Fakt, že se koronavirus začal šířit přibližně v době výstavby sítí páté generace, je jen shoda náhod. 5G sítě se vyplatí nejdříve stavět v oblastech s nejvyšší hustotou zalidnění. Bohužel se v hustě obydlených oblastech i rychleji přenáší nemoci z mezi lidmi. A právě kvůli vysokému počtu obyvatel se COVID-19 často šíří nejrychleji v oblastech s nejvyšším 5G pokrytí. Stejně jako je ve městech nejvyšší počet aut, nikdo netvrdí, že se koronavirus přenáší na stěračích projíždějících vozů.

Závěrem bych už připomněl, že 5G je dalším krokem v přirozeném rozvoji bezdrátových sítí. Stejně jako auta jezdí dál, rychleji a bezpečněji, televize jsou tenčí a mají lepší obraz, tak i telekomunikace potřebují držet krok s technologickým rozvojem v jiných odvětvích. Jedná se o komerční projekt – není třeba si myslet, že se nás snaží stát nebo Bill Gates ovládat pomocí rádiové sítě. Nerad bych někoho zklamal, ale zatím na dálku člověka ovládat neumíme.


Zdroje:

https://www.qualcomm.com/invention/5g/what-is-5g

https://www.bbc.com/news/world-europe-48616174

https://www.ctu.cz/5g

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/06/three-reasons-why-5g-is-unlikely-to-cause-harm/

https://edition.cnn.com/2020/04/08/tech/5g-coronavirus-conspiracy-theory-trnd/index.htmlv

Zanechat komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here